Các dịch vụ mà HMT Việt Nam cung cấp 

Dịch vụ thi công hệ thống phòng chữa cháy giúp thoát hiểm an toàn

Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kho lạnh, kho mát

Dịch vụ thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Dịch vụ cung cấp, thi công hệ thống điện

Dịch vụ tư vấn - thiết kế

Dịch vụ thi công hệ thống thông gió

Hotline: 0981043363