Pro-sports Giao Thủy

  • Chủ đầu tư:     Công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp
  • Tổng thầu:     Công ty TNHH Hà Minh Tuấn
  • Địa chỉ:     Khu 4a - TT Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định
  • Quy mô công trình:    
  • Gói thầu:     Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí