Hệ thống Container lạnh 20 feet - NCTS 2019

6371 001
  • Chủ đầu tư:     Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
  • Nhà thầu:     HMT VietNam .,JSC
  • Địa chỉ:     Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

Hệ thống Container lạnh 20 feet - NCTS 2019 sử dụng vỏ container Cosco, thiết bị lạnh ThermoKing, bộ quản lý nhiệt độ Ecapro, hệ thống ray con lăn để hàng.

Vỏ Container Cosco

Thiết bị lạnh ThermoKing

Bộ quản lý nhiệt độ Ecapro

Hệ thống ray con lăn để hàng

Thiết bị lạnh ThermoKing được kiểm định an toàn

Hệ thống Container lạnh sau khi được cài đặt